Dům v centru je skutečně centrum města. Bydlení je nad vším tím hlukem a přesto je tiché…Výhledy z okna umožňují zažít atmosféru našeho města. Přímo zde můžeme pocítit spojení tří chráněných krajinných oblastí a býti alespoň na chvíli jejich součástí.