Dům v Centru Česká Kamenice

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU:

 • firma Eva Mervínská se sídlem na adrese Sládkova 749, 407 21, Česká Kamenice, registrována pod identifikačním číslem 64003451 (dále jen jako „Dům v Centru“)
 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „Host“).

Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE A OBJEDNÁVKA SLUŽEB:

 1. Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.
 2. Rezervaci apartmánů lze sjednat emailem, přes Facebook a ostatní partnery, kteří zprostředkovávají ubytování. Objednávku služeb je možno provést přes oficiální webové stránky na adrese www.dumvcentru.cz.
 3. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Dům v Centru písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci. Rezervace je dokončena pomocí platební/kreditní karty nebo uhrazením zálohy ve výši 50% z celé částky rezervace. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 4. V případě, že Dům v Centru nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., Dům v Centru nemusí ubytování poskytnout.
 5. Hotel si vyhrazuje právo změny podmínek pro rezervace v období zvýšených cen, které je možné si vyžádat. V případě rezervace v termínu zvýšených cen Host s těmito podmínkami souhlasí.
 6. Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany, tedy ze strany Dům v Centru i Hosta.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za osobu na jednu noc
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10% a městský poplatek. Tyto poplatky jsou vyžadovány ze zákona.
 • Zrušení rezervace bez poplatku je možné do 120 hodin před nástupním termínem. Pokud Host zruší rezervaci později, bude účtován poplatek ve výši jedné noci.
 • Ubytování je možné uhradit přes platební link Trisbee, který Vám zašleme. Je také možnost uhradit rezervaci bankovním převodem, akceptujeme měnu CZK a EUR.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Dům v Centru si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Dům v Centru je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.
 • Host užívá prostory a vybavení Hotelu s ohledem na běžné opotřebení a případné vzniklé škody, které Host způsobil, je povinen neprodleně uhradit.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat včas, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Dům v Centru, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Dům v Centru neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu.
 • Doba přihlášení do hotelu je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Dům v Centru.
 • Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s Dům v Centru
  Vnitřní prostory Dům v Centru jsou nekuřácké. Porušení tohoto nařízení a kouření v apartmánu nebo vnitřních prostorách objektu opravňuje Dům v Centru, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje či prostor Dům v Centru. Kouření je možné pouze na zahradě za objektem.
 • V rozmezí od 23:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může Dům v Centru penalizovat hosty finanční pokutu a do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii.
 • Psi mohou být ubytováni na základě potvrzení Dům v Centru za poplatek 5 EUR/den.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

 • Dům v Centru je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu
 • V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Hotel má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2020 a Dům v Centru si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.